Energia Ekologia Efektywność
Proponujemy skutecznie rozwiązania w wykorzystaniu OZE

Biogaz jest produktem ubocznym procesu fermentacji beztlenowej związków organicznych. Dzięki temu, że jego skład chemiczny oraz właściwości są zbliżone do gazu ziemnego, jest cennym źródłem energii odnawialnej. W ponad połowie składa się z metanu (40%-75%), w znaczącej części również z dwutlenku węgla (25%-50%). Ponadto może zawierać w niewielkich ilościach: azot, wodór, tlen oraz siarkowodór. Ze względu na sposób pozyskania, wyróżniamy trzy rodzaje biogazu: gaz wysypiskowy, gaz produkowany w biogazowni rolniczej, biogaz z oczyszczalni ścieków.

Gaz wysypiskowy

Odpady komunalne składają się głównie ze związków organicznych ulegającym w dużej mierze rozkładowi naturalnemu. W miejscach gdzie składowane są duże ilości śmieci produktem ubocznym procesów fermentacji i rozkładu jest biogaz, który przy zastosowaniu odpowiedniej technologii może być odzyskiwany. Średnio z jednej tony odpadów pozyskać można ok. 200 m3 gazu wysypiskowego. Odzysk biogazu jest jednym z pomysłów na wykorzystanie składowisk śmieci, na terenie których po rekultywacji prawo zabrania wznoszenia obiektów budowlanych przez 50 lat.

Gaz produkowany w biogazowni rolniczej

Odchody zwierzęce i obornik mogą być wykorzystywane w biogazowniach. Z jednego metra sześciennego tych odpadów uzyskujemy od 20 m3 do 30 m3 biogazu. Inwestycja w biogazownię zwraca się relatywnie szybko. W zależności od wielkości instalacji okres ten wynosi od 3 do 5 lat. Jest to bardzo stabilne źródło energii odnawialnej uzależnione jedynie od dostaw surowca energetycznego. Dodatkowo, poza produkcją gazu powstająca w biogazowni tak zwana masa pofermentacyjna może być cennym produktem w produkcji nawozów naturalnych.

Biogaz z oczyszczalni ścieków

Duże oczyszczalnie przemysłowe lub biologiczne, dzięki specjalnym zbiornikom, w których ścieki poddawane są procesowi fermentacji produkują znaczne ilości biogazu. W części może być on spożytkowany na użytek własny a reszta oddana jest do sieci gazowniczej.

Biogaz, jako substytut gazu ziemnego znajduje szerokie zastosowanie jako paliwo do produkcji energii cieplnej, elektrycznej lub mechanicznej. W niektórych krajach odpowiednio oczyszczonym biogazem napędzane są autobusy komunikacji miejskie wyposażone w instalację CNG.