Energia Ekologia Efektywność
Proponujemy skutecznie rozwiązania w wykorzystaniu OZE

Dzięki przepływającej wodzie możemy wytworzyć energię elektryczną lub mechaniczną. Nazywamy to również hydroenergią. Przez nieustający przepływ wody jest to bardzo tanie źródło energii odnawialnej, dodatkowo bardzo stabilne, dzięki czemu produkcja może być planowana z dużym wyprzedzeniem. Elektrownie wodne mogą osiągać moc nawet ponad 20 GW. Buduje się również tak zwane małe elektrownie wodne. W Polsce zalicza się do nich instalacje o mocy do 5 MW.

Zapory

Są to tamy na rzekach spiętrzające wodą po jednej stronie, w których wytworzona różnica wysokości wykorzystywana jest do napędzania turbin i wytwarzania energii elektrycznej. Energia potencjalna wody jest proporcjonalna do wysokości tamy, więc im wyższa zapora tym więcej energii elektrycznej jest w stanie wyprodukować.

Elektrownie przepływowe

Elektrownie przepływowe budowane są na rzekach. W tym przypadku woda nie jest w sztuczny sposób spiętrzana a jedynie przepływa swobodnie przez instalację napędzając turbiny.

Elektrownie szczytowo-pompowe

Ten typ elektrowni wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej spadek wody ze zbiornika umieszczonego na dużej wysokości. Proces ten jest odwracany, w okresach mniejszego zapotrzebowania na prąd i woda wpompowywana jest z powrotem do górnego zbiornika. Tego rodzaju instalacje sprawdzają się we współpracy z elektrowniami, w których okresowo występują duże nadwyżki energii, jak w przypadku elektrowni cieplnych opalanych węglem, gdzie nadwyżka mocy musi być utrzymywana również w nocy, lub elektrowni wiatrowych. Elektrownie szczytowo-pompowe są w stanie wykorzystać nadwyżki energii z innych źródeł. Ich zaletą jest to, że w okresie największego zapotrzebowania na prąd może być bardzo szybko uruchomiona.