Energia Ekologia Efektywność
Proponujemy skutecznie rozwiązania w wykorzystaniu OZE

Źródła czystej, odnawialnej energii znaleźć możemy nie tylko na powierzchni. Temperatura panująca pod ziemią używana może być do produkcji energii elektrycznej, cieplnej lub do chłodzenia.

Pompy ciepła

Pompy ciepła są urządzeniami do produkcji energii cieplnej. Wyróżnić możemy dwa rodzaje pomp ciepła: te, których dolnym źródłem ciepła jest powietrze oraz te, które pobierają energię z gruntu lub wody. Wszystkie jednak działają w ten sam sposób, podgrzewając czynnik roboczy poprzez jego sprężenie i przekazując ciepło do wyznaczonego miejsca, którym zazwyczaj jest zasobnik z ciepłą wodą użytkową lub instalacja centralnego ogrzewania. Zasada działania pompy ciepła często porównywana jest z odwróconym cyklem pracy lodówki. Dzięki stałej temperaturze pod powierzchnią ziemi gruntowe pompy ciepła są w stanie ogrzewać jak również chłodzić budynki. Są to urządzenia coraz częściej stosowane w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach. Korzystając z tego rozwiązania ograniczamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Pomimo, że koszt instalacji pompy ciepła jest wyższy od instalacji tradycyjnej kotłowani, to dzięki niskim kosztom pozyskania ciepła inwestycja może zwrócić się w kilka lat.

Nowoczesne technologie stosowane przez producentów pomp ciepła gwarantują wysoką sprawność i bezawaryjną pracę urządzenia.

Geotermia

Na większą skalę energia z ziemi pobierana jest w miejscach, gdzie znajdują się źródła geotermalne, które obejmują pokłady pary wodnej w obszarach aktywnych tektonicznie lub tak jak w Polsce baseny sedymentacyjno-strukturalne wypełnione gorącą wodą o temperaturze od 30˚C do ponad 90˚C. Zasoby geotermalne w Polsce są dość bogate, a ich występowanie pokrywa się w znacznym stopniu z położeniem dużych aglomeracji jak: Warszawa, Poznań, Szczecin, Łódź, Toruń lub Płock. Szacuje się, że potencjał energetyki geotermalnej jest w stanie zaspokoić ok. 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło.