Energia Ekologia Efektywność
Proponujemy skutecznie rozwiązania w wykorzystaniu OZE

Źródła czystej, odnawialnej energii znaleźć możemy nie tylko na powierzchni. Temperatura panująca pod ziemią używana może być do produkcji energii elektrycznej, cieplnej lub do chłodzenia.

Czytaj więcej

Słońce od miliardów lat produkuje ogromne ilości energii, która w postaci promieniowania słonecznego dociera do Ziemi. Dzięki technologiom jak np. panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne możemy przekształcać ją na energię elektryczną oraz cieplną.

Czytaj więcej

Dzięki przepływającej wodzie możemy wytworzyć energię elektryczną lub mechaniczną. Nazywamy to również hydroenergią. Przez nieustający przepływ wody jest to bardzo tanie źródło energii odnawialnej, dodatkowo bardzo stabilne, dzięki czemu produkcja może być planowana z dużym wyprzedzeniem. Elektrownie wodne mogą osiągać moc nawet ponad 20 GW. Buduje się również tak zwane małe elektrownie wodne. W Polsce zalicza się do nich instalacje o mocy do 5 MW.

Czytaj więcej

Produkty pochodzenia organicznego, wykorzystywane do produkcji energii nazywane są biomasą. Najczęściej są to odpady zwierzęce lub roślinne zebrane podczas produkcji rolnej, leśnej, rybołówstwa, ale również odpady komunalne jak i przemysłowe, które mogą ulegać biodegradacji.

Czytaj więcej

Ruchy mas powietrza są zaliczane do jednego z głównych źródeł energii odnawialnej. Dzięki temu, że napędzają turbiny wiatrowe możemy produkować energię elektryczną. Wiatr wykorzystywany jest również jako energia mechaniczna do napędzania wiatraków lub pomp wiatrowych.

Czytaj więcej

Biogaz jest produktem ubocznym procesu fermentacji beztlenowej związków organicznych. Dzięki temu, że jego skład chemiczny oraz właściwości są zbliżone do gazu ziemnego, jest cennym źródłem energii odnawialnej. W ponad połowie składa się z metanu (40%-75%), w znaczącej części również z dwutlenku węgla (25%-50%). Ponadto może zawierać w niewielkich ilościach: azot, wodór, tlen oraz siarkowodór. Ze względu na sposób pozyskania, wyróżniamy trzy rodzaje biogazu: gaz wysypiskowy, gaz produkowany w biogazowni rolniczej, biogaz z oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej

Podejście ekologiczne przejawia się nie tylko w produkcji nowej energii ze źródeł odnawialnych, ale przede wszystkim w zmniejszaniu ilości energii jaką wykorzystujemy na co dzień. Nowoczesne technologie oraz wiedza pozwalają nam optymalnie zagospodarować ilość zużywanej energii cieplnej jak i elektrycznej.

Czytaj więcej