Sympozja  Szkolenia  Konferencje  Doradztwo eksperckie.
Aktywnie działamy na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii

  1. Prowadzimy szeroką promocję odnawialnych źródeł energii oraz technologii umożliwiającej praktyczne ich zastosowanie. Działamy w kierunku promocji idei zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii oraz idei zwiększenia efektywności wykorzystania energii.

  2. Wspieramy i realizujemy badania nad odnawialnymi źródłami energii oraz możliwymi sposobami ich wykorzystania. Wspieramy rozwój i wprowadzanie technologii zmierzających do praktycznego ich wykorzystania, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

  3. Organizujemy sympozja, konference, fora wymiany wiedzy, opinii i technologii.Bierzemy udziałw dyskusjach oraz warsztatach na temat: odnawialnych źródeł energii, technologii umożliwiających praktyczne ich zastosowanie, zrównoważonego rozwoju, krajowej oraz światowej polityki energetycznej, ochrony środowiska;
  4. Prowadzimy analizy rynkowe, ekonomiczne oraz prawne dotyczące wszelkich aspektów związanych ze stosowaniem odnawialnych źródeł energii;

  5. Organizujemy, prowadzimy oraz wyszukujemy szkolenia dla członków stowarzyszenia oraz ich pracowników i współpracowników;

  6. Organizowanie targów oraz uczestnictwo w targach, które swoją tematyką związane są z odnawialnymi źródłami energii, ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, energetyką;

  7. Prowadzimy działalność ekspercką i doradczą w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz technologii umożliwiającej praktyczne ich zastosowanie;

  8. Prowadzimy działalność dobroczynną;

  9. Zajmujemy się wydawaniem stałych oraz okazjonalnych broszur, informatorów, poradników, instrukcji, ekspertyz, podręczników, czasopism o tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii, technologią umożliwiającą praktyczne ich zastosowanie, zrównoważonego rozwoju oraz rynku energetycznego, mających na celu propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz możliwości ich praktycznego zastosowania .