Od pierwszego lipca 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii. Celem nowelizacji ma być głównie usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, „uporządkowanie sytuacji wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz zasad udzielania dla nich pomocy publicznej”. Jest ona jednak obiektem gorących dyskusji i sporów już od początku prac legislacyjnym nad projektem.

Niedawno podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o efektywności energetycznej wejdzie w życie z dniem 1 października 2016 r. Jak informuje na swojej stronie kancelaria prezydenta celem ustawy jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020.